Gränder och stigar skapas inte bara för dekorativa ändamål, utan också för att skydda växterna och peka oss i rätt riktning. Därför måste utformningen av trädgårdsvägen noga övervägas för att vara både vacker och funktionell. Bredden beror på det område du kan separera, och den preliminära beredningen av de nedre jordlagren kommer att bero på belastningen som den kommer att utsättas för; Hänsyn bör tas till dränering, belysning och ett antal andra detaljer. När du är redo och har ett tydligt koncept kan det fortsätta. Här är några idéer för trädgårdsvägar och stigar som kombinerar olika tillvägagångssätt för att forma dem - från användning av betong och grus till att kombinera lerplattor, färgade flodstenar, kalkstenar, träbjälkar eller stockar.1aktier