Idéerna till poolen som visas här visar ett annat tillvägagångssätt när man planerar för en sådan trädgård, nämligen integrationen av vattenmiljön i det övergripande konceptet för landskapsdesign. Poolen betraktas inte enbart som en plats för bad, utan som en integrerad del av naturen. Precis som naturliga reservoarer är i harmoni med utrymmet runt dem, så försöker man i dessa mönster uppnå en liknande symbios. Naturligtvis, när det gäller konstgjord vattenyta, finns det ett antal förhållanden som måste undvikas för att undvika vattenstagnation och träning. Användningen av olika cirkulations- och filtreringssystem som tillhandahåller cirkulation är ett måste, vilket innebär relativt dyra konstruktioner och underhåll, men beroende på kapacitet och volym, om en sådan anläggning byggs på gården, kommer den skönhet och det nöje det ger att kompenseras många gånger kostnaden.0aktier