Den föreslagna idén att göra en trädgårdsbänk med balkar och block är så lätt att implementera att den är inom räckhåll för alla med tillräcklig önskan och inspiration. Allt du behöver är några kolsyrade betongblock och balkar eller plankor. Ett bra alternativ är att använda rester från konstruktionen. På detta sätt kommer materialet att utnyttjas maximalt. Det är önskvärt att kapa träet till samma, planerade längd och att impregnera och / eller lacka det. Blocken kan å andra sidan helt enkelt ordnas i en lämplig kombination eller lödas med murbruk. I det första fallet blir demontering och efterföljande installation av bänken mycket enklare. Det enda du bör titta på är en solid bas och en nivånivå. För allt annat kan du ge din kreativa fantasi fria tyglar - komposition, färger, dekorationer, arrangemang etc.
Gör det själv trädgårdsbänk av balkar och block