Det finns många sätt att forma trädgårdsbäddar, och särskilt trädgårdsbäddar med olika jordkomposition, men användningen av plastflaskor är en metod som inte kräver verktyg. Plastförpackningar är en oundviklig del av vardagen, men återanvändning är inte populär och rekommenderas, varför de går till spillo. Denna idé gör det möjligt att återvinna plastflaskor i trädgården. Fyllda med vatten, sand eller jord får plastflaskor en massa som genom att gräva dem i marken gör dem till en relativt stabil hölje för bildning av bäddar och trädgårdsbäddar. De kan helt enkelt fyllas, halsas ner och begravas i jorden eller förfärgas och komponeras med konstnärlig stil. Den karakteristiska formen på bottnen på de flesta flaskor gör att de kan dekoreras och dekoreras som blommor. Den relativt lilla storleken på varje flaska tillåter konstruktion av olika former. Här är några exempel på implementering:

7aktier