När landskapsplanerande trädgårdar i naturliga förskjutningsområden ska anläggas är idéerna för terrassering de som gör det möjligt att uppnå nivellering. Naturligtvis används detta tillvägagångssätt också för att skapa konstgjorda nivåer, eftersom byggandet av terrasser har en annan funktionell och rent estetisk sida. Varje nivå kan särskiljas som ett separat markområde som är lämpligt för specifika växtarter. Å andra sidan kan skapandet av olika nivåer integreras i konstruktionen av trappor eller skapandet av en konstgjord vattenkaskad. Oavsett om det kommer att modelleras och konstrueras konstruktivt med betongväggar som kommer att fodras senare eller på annat sätt genom att använda den traditionella och tidskrävande gradvisa konstruktionsmetoden genom landskapsarkitektur, är landskapet av terrasserade trädgårdar en onekligen vacker och spektakulär lösning.3aktier