Mycket ofta inkluderar landskapsprojekt idéer för att bygga ett dekorativt damm eller annat konstgjord damm. Med dessa förslag hoppas vi att hjälpa dig att inspirera dig att skapa en sådan skönhet. Vi har behandlat i ett antal andra publikationer några idéer и de grundläggande stegen för att skapa en trädgårdsdamm, men här kommer vi att betona det allmänna begreppet miljö, med fokus på växter och blommor. Eftersom valet av växtarter beror på många faktorer, såsom typ och typ av jord, exponering, sol och skugga, rotsystem, temperatur och luftfuktighet, etc., finns det ingen enhetlig metod, och varje trädgård bör betraktas som unikt. Å andra sidan beror formen och storleken på dekorativa trädgårdsdammar på möjligheter, yta, idéer och annat, vilket också gör varje artificiellt vattenområde annorlunda. Därför kommer vi bara att skissera idéer, och deras genomförande kommer att bero på våra egna förmågor och ansträngningar. Det som är bra med detta är att ett sådant projekt kan vara litet eller stort, involvera komplexa planerings- och pumpsystem och behöva mycket pengar för att skapa, eller vara av typen Gör det själv, men om det lyckas kommer ett unikt trädgårdshörn att bildas.0aktier