Att göra en eld i marken genom att använda tegel är en relativt enkel uppgift som inte kräver pengar och är ganska praktisk. Att bygga ett sådant hörn för att hålla elden öppen har sin egen kulinariska och romantiska aspekt. Kulinariskt eftersom dussintals rätter kan tillagas på eldens glöd och romantiskt, för till och med en enkel kvällsdrinkfest nära elden ger harmonisk glädje. Denna metod är förmodligen den äldsta som används av människor för att skapa en härd utomhus eftersom den inte litar på att konstruera strukturer, utan helt enkelt lite manuellt arbete för att gräva ett hål i marken och använda naturliga material. Samtidigt skyddas elden mot vindstöt och allt annat skyddas från elden.

Sätt att göra:


Det finns olika tillvägagångssätt för att bygga, ordna och dekorera ett sådant utomhusområde, men de grundläggande stegen är identiska - att välja en plats, beskriva storleken, bestämma djupet, gräva, foder. Det är önskvärt att eldstens botten är täckt med stenar och tegel eller expanderad lera. På detta sätt, förutom en längre temperaturhållning, kommer ett dräneringsskikt att bildas. Alla dessa och ett antal andra detaljer bör övervägas och systematiseras i en tydlig plan innan arbetet påbörjas. Efter konstruktionen av eldstaden rekommenderas det starkt att du tillhandahåller en andra skyddande omkrets som ger extra säkerhet från eventuella kol och gnistor. Efterbehandlingen, liksom det använda materialet, kan vara väldigt olika och alla bör investera personlig känsla och tillvägagångssätt i sitt skapande.

4aktier