Стикери за стена Стикери за стена
Резултати за: COVID-19 симптоми

    Новият коронавирус SARS-CoV-2 или COVID-19 – Устойчивост в различна среда

    Част 5 – Устойчивост в различна среда Съвсем новата поява

    Новият коронавирус SARS-CoV-2 или COVID-19 – Симптоми

    Част 4 – Симптоматика СЗО описва симптомите на 55 924