Стикери за стена Стикери за стена

Terms of use

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

За Art Senses

Art Senses е електронно издание за предоставяне на идеи и знания. Същите са безвъзмездни и не носят финансова или друга  облага за медията. Art Senses публикува реклами, позволяващи генерирането на приходи за покриване на възникващите в процеса на работа присъщи разходи.
Art Senses не генерира печалба, а цели повишаването на информираността и знанията на потребителите в областта на основните категории от сайта.

Собственост на снимките и публикациите

Art Senses създава, получава от потребители и събира от свободното интернет пространство снимков материал без индикация за авторски права на изображенията. Публикуват се и авторски изображения, дaнните на които са защитени и се третират съобразно публикуваната Политика за поверителност на информацията ( Privacy policy ). Всяка една от публикуваните снимки преминава през графична обработка за цвят, контраст, качество, монтаж и др., поради което се поставя подпис. Той не заявява авторство.
Art Senses ще отстрани незабавно всяко изображение, за което неговият създател заяви несъгласие с публикацията и предостави безспорно доказателство за авторство.

Всички текстове в сайта на Art Senses са създадени от редакторите на сайта или предоставени от трети лица под форма на статии.

Собственост върху публикации на трети лица и съдържание

Art Senses има право да публикува, по своя преценка, получени чужди материали, като не носи отговорност за собствеността, а единствено и само за съдържанието. Няма да се допуска агресивно, обидно или дискриминационно съдържание както в публикациите, така и в коментарите към тях.
Екипът на Art Senses вярва, че всеки опит за подобно поведение или неволно пропуснат от редакторите текст, ще бъдат своевременно докладвани от потребителите.

Реализация на предложени в сайта идеи

Art Senses не носи отговорност за неуспешната реализация на предложени в сайта идеи.
Art Senses препоръчва само на потребители с адекватен на сложността на съответните рецепти кулинарен опит да се ангажират с приготвянето им. Възможни са вариации в зависимост от множество фактори при продуктите и при вкуса. Посочените мерни единици са индикативни и се допускат разлики в съотношенията до 20% от указаната стойност, конвертирана в стандартизирани измерители за тегло и/или обем.
Art Senses по никакъв начин не насърчава, а напротив – препоръчва да се избягва от лица без съответните знания, опит или квалификация, работа с режещи, пробивни или други механични и/или електрически уреди и инструменти, криещи опасност от нараняване.
Art Senses предупреждава, че изграждането на всякакъв тип конструкции от лица без нужното образование крие риск от увреда или нараняване.

Други

Art Senses ще допълва и променя настоящите условия, както и Политиката си за поверителност на информацията по всяко време, така че да отговори на променящата се среда и нужди на своите потребители.

 

0Shares
Translate »