Asya Doikova

..........
Napiling mga larawan ng mga kalahok mula sa paligsahan sa larawan na "Aking Pagmamalaki".
Mga ideya para sa bahay at hardin.