Bahçe için mevcut fikirlerle ve özellikle taş yolların inşası ile, defalarca değindiğimiz bir konu olan bahçe dekorasyonunda doğal malzemelerin kullanımı konusuna bir kez daha bakacağız. Taş, eski zamanlardan beri kullanılan ve ayrılmaz bir şekilde evle bağlantılı yaşam tarzımızın bir bileşenidir. Yapısı sonsuzluğun sembolüdür. Bahçe dekorasyonu için çeşitli fikirlerin gerçekleştirilmesinde ve kırılgan çim ve çeşitli bitki türleriyle birlikte kullanılması, bununla birlikte, saf güzelliklerinin yanı sıra, yaşam ve doğanın simbiyotik birliğinin sembolizmiyle bizi büyüleyen kompozisyonların oluşmasına izin verir.