Çiçek Şovu - Mağara Parkı,
Şarkı Alanı, Kiev
Dinyeper Nehri boyunca

Çiçekler çiçek olarak düzenlenmiş