Bahçe havuzlarının planlanması ve inşasında farklı yaklaşımlar vardır ve bu fikirlerden bazılarını zaten sunduk - bahçe gölleri ve havuzları. Bununla birlikte, aşağıdaki satırlarda anlatılanlar, eldeki malzemelerle birkaç farklı boyutta ve birbirinden bağımsız havuzların inşa edilebilmesi, ancak ortak bir dış grupla birleştirilebilmesi açısından ilginçtir. Üretim tekniği, burada önerilene benzer "Dekoratif gölet"ancak en az üç farklı lastik çapıyla çalışır (örn. bir traktör ve iki araba veya benzer kombinasyonlar). Arazi hazırlığı, lastik düzeltme, naylon yalıtım, düzenleme ve güçlendirme daha önce tarif edilen adımlarla aynıdır, ancak çeşitli boyutların varlığı mekansal planlama ve uygulamada kayda değer özgürlük ve sanat sağlar. Ayrı bitki türleri ile kolayca farklı su seviyeleri oluşturabilir ve çevresindeki alanı daha karmaşık bir kompozisyonda dekore edebilirsiniz.Bahçedeki süs gölleri

9Paylar