Това е една идея за лесно вкореняване на рози от резник в домашни условия, чрез използването на парче картоф, като основна хранителна среда за стъблото. Може да се използва и за рози от букет, макар и различните хибриди да имат различна издържливост. Идеята е идентична с описания вече подход за размножаване на рози чрез резник, но е значително по-лека за прилагане.

Начин на изпълнение:

Вкореняване на роза чрез резник в картоф
Основното е да имате свежо растение, на което да отрежете цвета и да подкъсите стъблото, като долният срез трябва да е под 45 градуса. Трябва да сте подготвени и веднага след това да вклините тази част от стъблото в парче суров картоф. Може да махнете листата или да оставите няколко. Картофът, със забития в него резник, се засажда в подходящ съд – кофичка, саксийка или др. подобна, а почвата се полива обилно. След това се покрива с полиетиленов плик, който да запазва влагата. Възможно е и използването на изрязани шишета или туби от минерална вода, които да служат като похлупак. Поставете на място с достатъчно светлина, но не директна. Прозорците са удачни, ако изложението не е южно. Трябва периодично да се проветряват, а в горещи дни да се оставят открити и да се покриват само през нощта. Важно е обаче влажността да се поддържа, като периодично (на 10-ина дни) пулверизиране се отразява добре. Ако обаче сте оставили и листа, трябва да внимавате по тях да не се задържа вода. Розите се вкореняват чудесно, като парчето картоф дава добра хранителна среда. След около 5 до 7 седмици ще имате вкоренени цветя и ще може да махнете окончателно похлупаците.
Това е бърз и лесен за изпълнение начин за вгетативно размножаване, при който новото растение унаследява напълно предшественика.

0Shares