וואנט סטיקערז וואנט סטיקערז
אוקראינע

  אוקראינע

  בלומען עריינדזשד ווי בלומען

  בלום ויסשטעלונג - הייל פּאַרק, "געזאַנג פעלד", קיעוו בייַ

  בלום ויסשטעלונג - קיִעוו

  בלום ויסשטעלונג - הייל פּאַרק, "געזאַנג פעלד", קיעוו בייַ

  טויב אין די גאָרטן

  בלום ויסשטעלונג - הייל פּאַרק, "געזאַנג פעלד", קיעוו בייַ

  סוואַן פון רויזן

  בלום ויסשטעלונג - הייל פּאַרק, "געזאַנג פעלד", קיעוו בייַ


   Translate »