“Валеше сняг като насън.
Валя цял ден и вечер цяла.
И стана бял светът навън,
защото сняг бе наваляло…”

Юрий Асмолов

Зимна приказка