Сякаш пролет белоцветна
е дошла отгоре –
бяла, с цвят покрита, светна
сливата на двора.
Падат и полека лягат
долу на земята,
топличка завивка слагат
върху семената.
И валят, валят снежинки
цели дни, недели-
падат сякаш перушинки,
мекички и бели.
Елисавета Багряна


Зимна приказка