“В мрака вятър свири лудо, с преспи дворчето загръща.
Зимата! Студена, будна – вън и вътре все е съща.
Куп трески, искрица – пламък! Сякаш че душа въздъхва:
малък огън, малко чудо в старата студена къща.”

Андрей Германов

Зимна сутрин