USteisi An

..........
Izithombe ezikhethiwe zabahlanganyeli ku-My Proud Photo Contest.
Imibono yekhaya nengadi.